• Na czym polega ajuwerda?

    Ajurweda to hinduski system informacji lekarskiej wywodzący się ze starożytności. Jego reguły...
  • Co musimy wiedzieć o ajuwerdzie?

    Ajurweda narodziła się przeszło 5 tys. lat temu w obszarze Kerala na południowo-wschodnim wybrzeżu...
  • Ajuwerda co to?

    Ajurweda ma holistyczne przystąpienie do życia, nie zajmuje się tylko uzdrawianiem dolegliwości lecz wszelkimi...

Na czym polega ajuwerda?

Ajurweda to hinduski system informacji lekarskiej wywodzący się ze starożytności (https://www.bee.pl/9391-ajurweda). Jego reguły do teraz stosowane są w celu leczenia oraz prewencji dolegliwości o różnorodnym tworzywu: fizycznym, umysłowym oraz psychicznym. Ajurweda ma funkcjonalne wskazania obowiązujące reguł żywienia, ćwiczeń gimnastycznych (jogi) i systemów medytacji, jakich zamiarem jest odnowienie równowagi ciała oraz umysłu. Uczy, w jaki sposób zachować równowagę między ciałem oraz umysłem, żeby cieszyć się zdrowiem oraz długim, dobrym życiem.

Co to jest ajurweda?

Ajurweda to nie jedynie leczenie dolegliwości nowoczesnymi formami, lecz też utrzymywanie zdrowia, energii oraz zmierzanie do długowieczności. Celem ajurwedy jest uzyskanie harmonii, równowagi emocjonalnej oraz cielesnej. Homeostaza ciała oraz umysłu osiągana jest bez wykorzystania sztucznych środków oraz wrogich zabiegów, natomiast przy zastosowaniu zrównoważonej diety, środków ziołowych, wrażliwej terapii fizycznej oraz masaży. Z ajurwedy chętnie czerpie medycyna niekonwencjonalna. Medycyna ajurwedyjska opiera się na technologiach naturalnego uzdrawiania, stosuje ziołolecznictwo, zabiegi na ciało mające na celu oczyszczanie systemu z trucizn tak fizycznych, jak również psychicznych, odnowę systemu, natomiast tymże samym zagwarantowanie powrotu do pełni zdrowia. Integralnym aspektem przebiegów leczniczych jest wykorzystanie właściwie ułożonej diety, uwzględniającej rodzaj ciała (Prakriti) jak także teraz będące zaburzenia (Vikriti).

Co oraz jak leczy ajurweda?

Ajurweda mówi o czterech etapach leczenia: leczenie dolegliwości, przeciwdziałanie im, podnoszenie klasy życia i wzrost świadomości. Ostatni stan jest bardzo istotny oraz potrzebuje emocjonalnego nastawienia do życia – natomiast w tymże medytacji. To większe rozumienie nas samych oraz otaczającej nas rzeczywistości jako całości uwalnia nas od wszystkiego smutku oraz cierpienia. Prawdziwa uważność jest głównym rozwiązaniem na wszystkie zaburzenia umysłu.

Lekarz ajurwedyjski

Lekarz ajurwedyjski do każdego podchodzi samodzielnie, biorąc pod uwagę nie jedynie aktualną sytuację, lecz też zwyczaje, klimat, sposób żywienia, emocje, sytuację życiową lub historię własnych przodków. To wszystko razem stanowi o naszej sprawności psychofizycznej, więc o zdrowiu bądź jego braku. Można stwierdzić, iż ajurweda to typ działania profilaktycznego oraz edukacyjnego. Funkcją specjalisty jest bycie przewodnikiem oraz informatorem, idzie o to, aby nie dopuścić do dolegliwości, natomiast nie jedynie ją leczyć. Formułuje on dla każdego chorego taki zestaw informacji, dzięki któremu tenże jest w stanie jak najdłużej zatrzymać pełnię zdrowia.

Jedzenie zdjęcie utworzone przez jcomp - pl.freepik.com

Co musimy wiedzieć o ajuwerdzie?

Ajurweda narodziła się przeszło 5 tys. lat temu w obszarze Kerala na południowo-wschodnim wybrzeżu półwyspu Indyjskiego. Do teraz jest często praktykowana w Indiach oraz na Sri Lance. Techniki ajurwedy można używać z przeznaczeniem w leczeniu każdej dolegliwości: i umysłowej, oraz fizycznej. Znakomite rezultaty zapewnia szczególnie tam, gdzie podstawą przypadłości są zaburzenia trawienia i przemiany materii. Choć od stu lat wykładana jest na indyjskich uniwersytetach, dużą część wiedzy przyszły specjalista czerpie z ust własnego mistrza praktyka, jakiego na uczelni nie spotka.

Czym jest ajuwerda?

Ajuwerda to stary system medycyny indyjskiej, jaki zajmuje się nie jedynie zdrowiem fizycznym, lecz również umysłowym i psychicznym. Na ajurwedę składają się kuracja czyszcząca i masaże. Całość opiera się na koncepcji, jaka mówi, iż wszystko składa się z pięciu żywiołów, natomiast u zasady każdego życia leżą trzy bioenergie, tak nazywane dosze. Zgodnie z ową wiedzą do terapii wprowadza się zabiegi, jakie mają na celu oczyszczenie jelit, żołądka, natomiast chociażby krwi.

Wykorzystywanie w życiu codziennym

Żyjemy w innowacyjnym oraz efektywnym społeczeństwie, w jakim zmiany oraz innowacje są niezwykle błyskawicznie. Może to wywołać, iż przeciętny rytm życia stanie się zakłócony oraz zachwiany. Fizyczne przejawy tychże schorzeń określamy dolegliwością. Medycyna tradycyjna zajmie się leczeniem owej dolegliwości, tymczasem Ajurweda zapewnia nam wiedzę na temat przeciwdziałania tymże schorzeniom i usuwania podstaw dolegliwości. Ajurweda zapewnia indywidualne, natomiast nie podstawowe kryteria dla zachowania zdrowia.

Medytacja

Jednym ze sposobów przywracania wewnętrznej harmonii, lecz też odprężania umysłu jest medytacja. To ćwiczenia, jakie bez większego kłopotu odnawiają wewnętrzny relaks. Praktykowanie medytacji równoważy więc ciało i mózg. Podczas medytacji mózg wchodzi w stan świadomej harmonii. W rezultacie oddech oraz tętno się uspokajają, obniża się produkcja hormonów stresu takich jak kortyzol oraz adrenalina. W zamian podnosi się produkcja neuroprzekaźników, jakie usprawniają nastawienie (wytwarzane są serotonina, oksytocyna oraz endorfiny).

Medycyna ajurwedyjska

Medycyna ajurwedyjska opiera się na własnych sposobach leczenia. Stosuje ziołolecznictwo, zabiegi czyszczące, właściwie ułożoną dietę, zajęcia gimnastyczne, praktykę jogi, pracę z emocjami. Nakręcona jest zwłaszcza na ochronę oraz największą efektywność ma w wypadku dolegliwości w pierwszych fazach rozwoju, jakie wykrywa dzięki doskonale zaawansowanej diagnostyce. W wypadku zaawansowanych zaburzeń zmniejsza efekty uboczne oraz zmniejsza okres rekonwalescencji.

Tło zdjęcie utworzone przez freepik - pl.freepik.com

Ajuwerda – co to?

Ajurweda ma holistyczne przystąpienie do życia, nie zajmuje się tylko uzdrawianiem dolegliwości lecz wszelkimi elementami życia. Przedmiotem ajurwedy jest ludzkie życie w pełnej rozciągłości. Jest to cała filozofia życia odnosząca się do szkodliwych oraz dobrych jego elementów. Odnosi się do takich elementów życia jak: jedzenie, sen, praca, odpoczynek lub sposób działania. Zapewnia informacje w jaki sposób powinniśmy dbać o własne zdrowie fizyczne, emocjonalne oraz wewnętrzne.

Ajurweda – co to jest?

Ajurweda to wychodząca z południowo-wschodniego wybrzeża półwyspu Indyjskiego idea zdrowia oraz terapii. Uznana za mamę medycyny, Ajurweda w dokładnym rozumieniu znaczy wiedzę o życiu (z sanskrytu: ayu – życie, veda – wiedza). Zgodnie z jej filozofią, świat to efekt kombinacji pięciu elementów – ziemi, wody, ognia, powietrza oraz eteru, od jakich zależy całość. We współzależności od rozmaitej ich kombinacji oraz zwiększenia, w ciele człowieka charakteryzuje się 3 dosze: vata (składa się z powietrza oraz eteru), pitta (to powiązanie ognia oraz wody), kapha (łączy w sobie żywioł wody oraz ziemi). podstawą ajurwedy jest racjonalne zmierzanie człowieka do całkowitej harmonii na etapie ciała, ducha oraz umysłu. To również medycyna niekonwencjonalna praktykowana od tysięcy lat. System medyczny oraz filozoficzny ajurweda liczy pięć tysięcy lat oraz wywodzi się ze starych Indii. Jednakże jego wpływy – zwłaszcza owe dotyczące leczenia – można zobaczyć też w starożytnym Egipcie, w Chinach oraz w Grecji.

Ajurweda jako środek do zdrowia oraz harmonii

Żeby dowiedzieć się co to jest ajurweda, należałoby doskonale poznać czym jest zdrowie. Wedle ajurwedy zdrowie określane jest jako okres harmonii z samym sobą. W czasie urodzin prakriti człowieka jest w doskonałej harmonii. W miarę upływu czasu, prakriti może zostać zakłócona poprzez mnóstwo elementów takich jak nieodpowiednia dieta, lęk, kontuzje fizyczne, praca, ciężkie więzi z innymi. Brak harmonii odbija się na ciele fizycznym, czego rezultatem ostatnim jest dolegliwość.

Ajurweda w obecnym świecie?

Ajurweda jest definiowana “medycyną przyszłości”, ponieważ poniekąd na nowo zauważana oraz praktykowana z ogromną efektywnością poprzez mieszkańców regionów zachodnich. Ajurweda nie odnosi się jedynie do płaszczyzny lekarskiej, lecz dotyczy wszelkich etapów aktywności człowieka. Medycyna hinduska, w oddzieleniu od medycyny zachodniej ujmuje człowieka holistycznie oraz dotyczy każdego elementu ludzkiego życia, koncentrując się na zapobieganiu infekcji, natomiast kiedy do niej dojdzie eliminowaniu jej pochodzenia, natomiast nie jej symptomów, i utrzymaniu harmonii na dowolnym etapie egzystencji.

Jedzenie zdjęcie utworzone przez jcomp - pl.freepik.com