Ajuwerda – co to?

Ajuwerda – co to?

Ajurweda ma holistyczne przystąpienie do życia, nie zajmuje się tylko uzdrawianiem dolegliwości lecz wszelkimi elementami życia. Przedmiotem ajurwedy jest ludzkie życie w pełnej rozciągłości. Jest to cała filozofia życia odnosząca się do szkodliwych oraz dobrych jego elementów. Odnosi się do takich elementów życia jak: jedzenie, sen, praca, odpoczynek lub sposób działania. Zapewnia informacje w jaki sposób powinniśmy dbać o własne zdrowie fizyczne, emocjonalne oraz wewnętrzne.

Ajurweda – co to jest?

Ajurweda to wychodząca z południowo-wschodniego wybrzeża półwyspu Indyjskiego idea zdrowia oraz terapii. Uznana za mamę medycyny, Ajurweda w dokładnym rozumieniu znaczy wiedzę o życiu (z sanskrytu: ayu – życie, veda – wiedza). Zgodnie z jej filozofią, świat to efekt kombinacji pięciu elementów – ziemi, wody, ognia, powietrza oraz eteru, od jakich zależy całość. We współzależności od rozmaitej ich kombinacji oraz zwiększenia, w ciele człowieka charakteryzuje się 3 dosze: vata (składa się z powietrza oraz eteru), pitta (to powiązanie ognia oraz wody), kapha (łączy w sobie żywioł wody oraz ziemi). podstawą ajurwedy jest racjonalne zmierzanie człowieka do całkowitej harmonii na etapie ciała, ducha oraz umysłu. To również medycyna niekonwencjonalna praktykowana od tysięcy lat. System medyczny oraz filozoficzny ajurweda liczy pięć tysięcy lat oraz wywodzi się ze starych Indii. Jednakże jego wpływy – zwłaszcza owe dotyczące leczenia – można zobaczyć też w starożytnym Egipcie, w Chinach oraz w Grecji.

Ajurweda jako środek do zdrowia oraz harmonii

Żeby dowiedzieć się co to jest ajurweda, należałoby doskonale poznać czym jest zdrowie. Wedle ajurwedy zdrowie określane jest jako okres harmonii z samym sobą. W czasie urodzin prakriti człowieka jest w doskonałej harmonii. W miarę upływu czasu, prakriti może zostać zakłócona poprzez mnóstwo elementów takich jak nieodpowiednia dieta, lęk, kontuzje fizyczne, praca, ciężkie więzi z innymi. Brak harmonii odbija się na ciele fizycznym, czego rezultatem ostatnim jest dolegliwość.

Ajurweda w obecnym świecie?

Ajurweda jest definiowana “medycyną przyszłości”, ponieważ poniekąd na nowo zauważana oraz praktykowana z ogromną efektywnością poprzez mieszkańców regionów zachodnich. Ajurweda nie odnosi się jedynie do płaszczyzny lekarskiej, lecz dotyczy wszelkich etapów aktywności człowieka. Medycyna hinduska, w oddzieleniu od medycyny zachodniej ujmuje człowieka holistycznie oraz dotyczy każdego elementu ludzkiego życia, koncentrując się na zapobieganiu infekcji, natomiast kiedy do niej dojdzie eliminowaniu jej pochodzenia, natomiast nie jej symptomów, i utrzymaniu harmonii na dowolnym etapie egzystencji.

Jedzenie zdjęcie utworzone przez jcomp - pl.freepik.com