Spółka

Spółka jest właścicielem stacji re-gazyfikacji skroplonego gazu LNG do tradycyjnego  gazu ziemnego zbudowanej w miejscowości Szepietowo.

 

Pełna nazwa (firma): Polskie Przedsiębiorstwo Gazownicze Warszawa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Skrót firmy: PPG Warszawa Sp. z o.o.

Siedziba Spółki: Al. Ks. Józefa Poniatowskiego 1, 03-901 Warszawa

 

 

Organ rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS: 0000488487
NIP: 5272703014
REGON: 147034545