Na czym polega ajuwerda?

Ajurweda to hinduski system informacji lekarskiej wywodzący się ze starożytności (https://www.bee.pl/9391-ajurweda). Jego reguły do teraz stosowane są w celu leczenia oraz prewencji dolegliwości o różnorodnym tworzywu: fizycznym, umysłowym oraz psychicznym. Ajurweda ma funkcjonalne wskazania obowiązujące reguł żywienia, ćwiczeń gimnastycznych (jogi) i systemów medytacji, jakich zamiarem jest odnowienie równowagi ciała oraz umysłu. Uczy, w jaki sposób zachować równowagę między ciałem oraz umysłem, żeby cieszyć się zdrowiem oraz długim, dobrym życiem.

Co to jest ajurweda?

Ajurweda to nie jedynie leczenie dolegliwości nowoczesnymi formami, lecz też utrzymywanie zdrowia, energii oraz zmierzanie do długowieczności. Celem ajurwedy jest uzyskanie harmonii, równowagi emocjonalnej oraz cielesnej. Homeostaza ciała oraz umysłu osiągana jest bez wykorzystania sztucznych środków oraz wrogich zabiegów, natomiast przy zastosowaniu zrównoważonej diety, środków ziołowych, wrażliwej terapii fizycznej oraz masaży. Z ajurwedy chętnie czerpie medycyna niekonwencjonalna. Medycyna ajurwedyjska opiera się na technologiach naturalnego uzdrawiania, stosuje ziołolecznictwo, zabiegi na ciało mające na celu oczyszczanie systemu z trucizn tak fizycznych, jak również psychicznych, odnowę systemu, natomiast tymże samym zagwarantowanie powrotu do pełni zdrowia. Integralnym aspektem przebiegów leczniczych jest wykorzystanie właściwie ułożonej diety, uwzględniającej rodzaj ciała (Prakriti) jak także teraz będące zaburzenia (Vikriti).

Co oraz jak leczy ajurweda?

Ajurweda mówi o czterech etapach leczenia: leczenie dolegliwości, przeciwdziałanie im, podnoszenie klasy życia i wzrost świadomości. Ostatni stan jest bardzo istotny oraz potrzebuje emocjonalnego nastawienia do życia – natomiast w tymże medytacji. To większe rozumienie nas samych oraz otaczającej nas rzeczywistości jako całości uwalnia nas od wszystkiego smutku oraz cierpienia. Prawdziwa uważność jest głównym rozwiązaniem na wszystkie zaburzenia umysłu.

Lekarz ajurwedyjski

Lekarz ajurwedyjski do każdego podchodzi samodzielnie, biorąc pod uwagę nie jedynie aktualną sytuację, lecz też zwyczaje, klimat, sposób żywienia, emocje, sytuację życiową lub historię własnych przodków. To wszystko razem stanowi o naszej sprawności psychofizycznej, więc o zdrowiu bądź jego braku. Można stwierdzić, iż ajurweda to typ działania profilaktycznego oraz edukacyjnego. Funkcją specjalisty jest bycie przewodnikiem oraz informatorem, idzie o to, aby nie dopuścić do dolegliwości, natomiast nie jedynie ją leczyć. Formułuje on dla każdego chorego taki zestaw informacji, dzięki któremu tenże jest w stanie jak najdłużej zatrzymać pełnię zdrowia.

Jedzenie zdjęcie utworzone przez jcomp - pl.freepik.com